Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4/2017

Ogłoszenie nr 96644 – 2017 z dnia 2017-06-13 r. Wołczyn: Zakup urządzenia asenizacyjnego ssąco-płuczącego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak Nazwa projektu lub programu Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  Numer ogłoszenia: […]

Więcej »

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty

Wołczyn, 16.10.2014 r. Numer sprawy 1/2014 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki” Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania.

Więcej »

Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym

Wołczyn, dnia 3.10.2014r. Numer sprawy: 2/2014  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a-31c ustawy z dnia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.)  

Więcej »