Apelujemy o zabezpieczenie przyłączy wodociagowych

Wołczyn, 25.01.2021 r. PRZYPOMINAMY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie przypomina swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej jak również wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody, co może skutkować przerwami w […]

Więcej »

24.12.2020

Wołczyn, 18.12.2020 r.   OGŁOSZENIE  Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie będzie nieczynny. Ponadto w dniu 31.12.2020 r. Zakład będzie czynny do godziny 12:00, kasa w tym dniu czynna będzie do godziny 11:00. Za niedogodności przepraszamy.

Więcej »

Komunikat 28.10.2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak i pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Spółki i kierowanie spraw drogą elektroniczną.

Więcej »

Ogłoszenie wymiana wodomierzy – październik 2020

Wołczyn, 02.10.2020 r. OGŁOSZENIE   Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 05-09.10.2020 r. w godzinach 8:00-14:00 w miejscowościach: Markotów Duży, Markotów Mały, Wierzbica Dolna i Wierzbica Górna przeprowadzona zostanie wymiana wodomierzy w budynkach mieszkalnych. W związku z powyższym prosimy, aby w domu przebywała osoba pełnoletnia, która zapewni dostęp do wodomierza. W przypadku braku dostępu do […]

Więcej »

Dzień wolny – 17.08.2020 r.

Wołczyn, 05.08.2020 r.   OGŁOSZENIE   Informujemy, że w dniu 17.08.2020 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie nieczynny. Za niedogodności przepraszamy.

Więcej »

Oszczędzajmy wodę

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wołczyn, Klienci ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie   Zwracamy się z prośbą o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowych.   Za nami kolejna ciepła zima, z minimalną ilością opadów atmosferycznych, co ma ścisły związek z zasilaniem zasobów wodnych, które eksploatujemy. Obecnie woda dostarczana jest w […]

Więcej »

Komunikat z dnia 01.04.2020

Wołczyn, 01.04.2020 r. Komunikat w sprawie działalności ZWiK Wołczyn   Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie ze względu na specyfikę i charakter działalności zawiesił bezpośrednią obsługę klientów, odczytywanie i wymianę wodomierzy do odwołania. Priorytetem jest dla nas zapewnienie ciągłości […]

Więcej »

Informacja 13.03.2020 r.

Wołczyn, 13.03.2020 r.   Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie   Szanowni Państwo, Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do niezbędnego minimum. Z uwagi na wstrzymanie […]

Więcej »

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie od 1993 roku realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn, a także wykonuje usługi dodatkowe dla osób prawnych i fizycznych.

Początkowo od 1 stycznia 1993 r. do 30 września 2001 r. zakład działał jako jednostka budżetowa, a następnie jako zakład budżetowy. W maju 2004 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZWiK Spółka z o.o. Powstała Spółka jest w 100% własnością gminy i realizuje jej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jako następca prawny zakładu budżetowego.

Obecnie Spółka eksploatuje pięć ujęć wody w Brzezinkach, Wierzbicy, Markotowie, Szymonkowie i w Krzywiczynach o łącznej wydajności ok. Qśrd 2.500 m3/d, dwie przepompownie strefowe wody w Skałągach oraz Brynicy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Eksploatujemy również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wołczynie o dopływie średniodobowym ok. Qśrd 900 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta Wołczyna oraz wsi: Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna.

Spółka nasza zaopatruje w wodę 99% mieszkańców gminy poprzez sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe. Natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta około 65% ludności. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wołczynie poprzez układ rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz 18 tłoczni i przepompowni w Wołczynie, Brzezinkach, Gierałcicach, Ligocie Wołczyńskiej oraz Wierzbicy Górnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został wyróżniony w IV edycji konkursu Gepardy Biznesu organizowanej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie.

Firma otrzymała również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej:

certyfikat2012small

certyfikat2011small

 

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI mgr inż. MARIUSZ PIEŃKOWSKI
PROKURENT mgr inż. MAREK HOC
PROKURENT inż. BARTOSZ KANIOWICZ