Komunikat o możliwych przerwach w dostawie wody w miejscowościach: Wąsice, Szum, Gierałcice, Wierzchy w dniu 30.11.2023 r.

 Wołczyn, 27.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje,
że w związku z prowadzonymi robotami rozbudowy sieci wodociągowej
w m. Brynica – Kołoczek w dniu 30.11.2023 r. (czwartek) w godzinach 09:00 – 13:00
w miejscowościach: Wąsice, Szum, Gierałcice oraz Wierzchy nastąpi przerwa
w dostawie wody
.

Możliwe jest pogorszenie jakości wody oraz spadek ciśnienia w sieci.

 

Za występujące niedogodności przepraszamy.