Informacja

Wołczyn, 08.07.2019 r.     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie w związku usuwaniem awarii głównej sieci wodociągowej, zasilającej miasto Wołczyn, w ul. Namysłowskiej przeprasza mieszkańców ww. ulicy i okolic za niedogodności i zakłócenia związane z prowadzeniem robót w dniach 07-08.07.2019 r. Nie było możliwości przełożenia prac na późniejszy termin, a tego […]

Więcej »

Ważny komunikat

Wołczyn, 12.06.2019 r. OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do odbiorców wody o ograniczenie jej zużycia jedynie do celów bytowych. Prosimy o nie podlewanie trawników, terenów zielonych itp. Sytuacja spowodowana jest panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi i związanym z tym obniżeniem zwierciadła wody w studniach głębinowych. Jednocześnie informujemy, […]

Więcej »

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – SKAŁĄGI, ROŻNÓW

  Wołczyn, 04.04.2019 r. OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Sp. z o.o. informuje, że w dniach 8-9.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach 08:00 – 12:00 przeprowadzone będą prace remontowe na sieci wodociągowej. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody oraz możliwe pogorszenie jej jakości, jak również spadek ciśnienia w sieci. Za […]

Więcej »

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest „ZWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, […]

Więcej »

Wody opadowe i roztopowe

Kto i dlaczego będzie płacić za „deszczówkę”? . By odpowiedzieć na to pytanie należy poznać prawo, które opisuje wszelkie kwestie związane z wodami opadowymi i roztopowymi (potocznie nazywane deszczówką). Prawo wodne, bo o nim mowa, zostało zmienione w lipcu 2017 roku i jedną z istotnych zmian jest wyłączenie z definicji ścieków ww. deszczówki. W praktyce […]

Więcej »