Cennik

Taryfy

Treść decyzji zatwierdzającej taryfy -> Decyzja

Pełna treść taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 25.05.2018 r. do 24.05.2021 r. na terenie gminy Wołczyn -> Taryfa

 

Cennik za odbiór wód opadowych i roztopowych

Cennik na rok rozliczeniowy 2021/2022 do pobrania w formacie pdf -> Cennik opadowe 2021

 

Ceny za usługi

Cennik na usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie