Cennik

Taryfa 2023/2026

Treść decyzji zatwierdzającej taryfy -> Decyzja

Pełna treść taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 06.09.2023 r. do 05.09.2026 r. na terenie gminy Wołczyn -> Taryfa

 

Cennik za odbiór wód opadowych i roztopowych

Cennik na rok rozliczeniowy 2021/2022 do pobrania w formacie pdf -> Cennik opadowe 2021 

Cennik na rok rozliczeniowy 2022/2023 do pobrania w formacie pdf -> Cennik opadowe 2022

Cennik na rok rozliczeniowy 2023/2024 do pobrania w formacie pdf -> Cennik opadowe 2023

Cennik na rok rozliczeniowy 2024/2025 do pobrania w formacie pdf -> Cennik opadowe 2024

Ceny za usługi

Cennik za usługi świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie