Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest „ZWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, przy ulicy Traugutta 1, 46-250 Wołczyn. 
 2. Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn, mailowo na adres: biuro@wodociagiwolczyn.pl, telefonicznie pod numerem 77 4188 458 lub z powołanym inspektorem ochrony danych iod@wodociagiwolczyn.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonywaniem wszelkich usług wodno – kanalizacyjnych na podstawie zawartych umów oraz zleceń.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez:
  a) osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania,
  b) osoby upoważnione przez ZWiK Sp. z o.o. – pracownicy, bądź współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku,
  c) podmioty działające na rzecz Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.