Ogłoszenie

Informujemy, że: w dniu 24.12.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie będzie czynny do godziny 11:00; w dniu 27.12.2019 r. Zakład będzie nieczynny, za niedogodności przepraszamy.

Więcej »

Informacja

Wołczyn, 08.07.2019 r.     Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie w związku usuwaniem awarii głównej sieci wodociągowej, zasilającej miasto Wołczyn, w ul. Namysłowskiej przeprasza mieszkańców ww. ulicy i okolic za niedogodności i zakłócenia związane z prowadzeniem robót w dniach 07-08.07.2019 r. Nie było możliwości przełożenia prac na późniejszy termin, a tego […]

Więcej »

Ważny komunikat

Wołczyn, 12.06.2019 r. OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do odbiorców wody o ograniczenie jej zużycia jedynie do celów bytowych. Prosimy o nie podlewanie trawników, terenów zielonych itp. Sytuacja spowodowana jest panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi i związanym z tym obniżeniem zwierciadła wody w studniach głębinowych. Jednocześnie informujemy, […]

Więcej »

OGŁOSZENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY – SKAŁĄGI, ROŻNÓW

  Wołczyn, 04.04.2019 r. OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Sp. z o.o. informuje, że w dniach 8-9.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek) w godzinach 08:00 – 12:00 przeprowadzone będą prace remontowe na sieci wodociągowej. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody oraz możliwe pogorszenie jej jakości, jak również spadek ciśnienia w sieci. Za […]

Więcej »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500292223-N-2018 z dnia 06-12-2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.: Nadzór inwestorski – budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki

Więcej »

Przerwa w dostawie wody – 12-13.12.2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Sp. z o.o. informuje, że w dniach 12-13.12.2018 r. (środa-czwartek) w godzinach 22:00 – 4:00 przeprowadzone będą prace na stacji wodociągowej w Brzezinkach. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody oraz możliwe pogorszenie jej jakości, jak również spadek ciśnienia w sieci. Dotyczy miejscowości: Rożnów, Skałągi, Brzezinki, Wołczyn, […]

Więcej »

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 4/2018

Ogłoszenie nr 500253994-N-2018 z dnia 23-10-2018 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.: Budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Więcej »

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest „ZWiK” Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, […]

Więcej »

Informacja z otwarcia ofert 5/2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Nadzór inwestorski – budowa suszarni solarnej osadów ściekowych i magazynu na piasek i skratki”

Więcej »

Wody opadowe i roztopowe

Kto i dlaczego będzie płacić za „deszczówkę”? . By odpowiedzieć na to pytanie należy poznać prawo, które opisuje wszelkie kwestie związane z wodami opadowymi i roztopowymi (potocznie nazywane deszczówką). Prawo wodne, bo o nim mowa, zostało zmienione w lipcu 2017 roku i jedną z istotnych zmian jest wyłączenie z definicji ścieków ww. deszczówki. W praktyce […]

Więcej »

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie od 1993 roku realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn, a także wykonuje usługi dodatkowe dla osób prawnych i fizycznych.

Początkowo od 1 stycznia 1993 r. do 30 września 2001 r. zakład działał jako jednostka budżetowa, a następnie jako zakład budżetowy. W maju 2004 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZWiK Spółka z o.o. Powstała Spółka jest w 100% własnością gminy i realizuje jej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jako następca prawny zakładu budżetowego.

Obecnie Spółka eksploatuje pięć ujęć wody w Brzezinkach, Wierzbicy, Markotowie, Szymonkowie i w Krzywiczynach o łącznej wydajności ok. Qśrd 2.500 m3/d, dwie przepompownie strefowe wody w Skałągach oraz Brynicy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Eksploatujemy również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wołczynie o dopływie średniodobowym ok. Qśrd 900 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta Wołczyna oraz wsi: Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna.

Spółka nasza zaopatruje w wodę 99% mieszkańców gminy poprzez sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe. Natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta około 65% ludności. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wołczynie poprzez układ rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz 18 tłoczni i przepompowni w Wołczynie, Brzezinkach, Gierałcicach, Ligocie Wołczyńskiej oraz Wierzbicy Górnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został wyróżniony w IV edycji konkursu Gepardy Biznesu organizowanej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie.

Firma otrzymała również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej:

certyfikat2012small

certyfikat2011small

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI mgr inż. MARIUSZ PIEŃKOWSKI
PROKURENT mgr ALICJA WYPYCH