Taryfa 2021-2024

Informujemy, że w zakładce Cennik dostępne są informacje dotyczące nowej taryfy obowiązującej od 05.08.2021 r.

Więcej »

KOMUNIKAT W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo W związku z toczącym się postępowaniem przed PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są aktualne do czasu ogłoszenia nowej taryfy przez PGWWP w Gliwicach. O zmianie niezwłocznie poinformujemy.

Więcej »

DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie za codzienną, sumienną pracę wykonywaną bez względu na wszelkie trudności – również te obecne. Dziękuję za poświęcenie, zaangażowanie i sumienność, które pozwoliły nam zrealizować wspólnie wiele zadań. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej pracowaliście nieprzerwanie zapewniając mieszkańcom naszej Gminy ciągłość świadczonych usług. Bardzo Wam za to dziękuję. […]

Więcej »

WAŻNE!

W związku z otrzymaną informacją o oszustach działających na terenie gminy Wołczyn, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje, że pracownicy naszej spółki nie wykonują prac związanych z pomiarem przepływu wody w domu/mieszkaniu. Inkasenci (których większość osób zna) dokonują wyłącznie odczytu wodomierza lub proszą o wykonanie odczytu domowników. Prosimy o rozpowszechnienie tej […]

Więcej »

Komunikat z dnia 01.04.2020

Wołczyn, 01.04.2020 r. Komunikat w sprawie działalności ZWiK Wołczyn   Szanowni Państwo, W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z ogłoszeniem pandemii koronawirusa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie ze względu na specyfikę i charakter działalności zawiesił bezpośrednią obsługę klientów, odczytywanie i wymianę wodomierzy do odwołania. Priorytetem jest dla nas zapewnienie ciągłości […]

Więcej »

Informacja 13.03.2020 r.

Wołczyn, 13.03.2020 r.   Informacja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie   Szanowni Państwo, Informujemy, że ze względu na zaistniałą sytuację dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 zwracamy się do wszystkich Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do niezbędnego minimum. Z uwagi na wstrzymanie […]

Więcej »

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie od 1993 roku realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn, a także wykonuje usługi dodatkowe dla osób prawnych i fizycznych.

Początkowo od 1 stycznia 1993 r. do 30 września 2001 r. zakład działał jako jednostka budżetowa, a następnie jako zakład budżetowy. W maju 2004 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZWiK Spółka z o.o. Powstała Spółka jest w 100% własnością gminy i realizuje jej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jako następca prawny zakładu budżetowego.

Obecnie Spółka eksploatuje pięć ujęć wody w Brzezinkach, Wierzbicy, Markotowie, Szymonkowie i w Krzywiczynach o łącznej wydajności ok. Qśrd 2.500 m3/d, dwie przepompownie strefowe wody w Skałągach oraz Brynicy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Eksploatujemy również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wołczynie o dopływie średniodobowym ok. Qśrd 900 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta Wołczyna oraz wsi: Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna.

Spółka nasza zaopatruje w wodę 99% mieszkańców gminy poprzez sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe. Natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta około 65% ludności. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wołczynie poprzez układ rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz 18 tłoczni i przepompowni w Wołczynie, Brzezinkach, Gierałcicach, Ligocie Wołczyńskiej oraz Wierzbicy Górnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został wyróżniony w IV edycji konkursu Gepardy Biznesu organizowanej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie.

Firma otrzymała również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej:

certyfikat2012small

certyfikat2011small

 

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI mgr inż. MARIUSZ PIEŃKOWSKI
PROKURENT mgr inż. MAREK HOC
PROKURENT inż. BARTOSZ KANIOWICZ