Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku w sprawie jakości wody z wodociągu sieciowego Wierzbica Górna

Wierzbica Górna- komunikat