Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje, że w dniu 02.05.2024 r. będzie czynny do godziny 12:00. Kasa zakładowa również będzie czynna do godziny 12:00. Za niedogodności przepraszamy.

Więcej »

Ogłoszenie – prace serwisowe w m. Gierałcice

  OGŁOSZENIE   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje, że w okresie od 06.05.2024 r. do 29.05.2024 r. będzie prowadził prace serwisowe przydomowych przepompowni ścieków w m. Gierałcice. Zwracamy się z prośbą o zapewnienie dostępu do przydomowych przepompowni ścieków.

Więcej »

Komunikat o możliwych przerwach w dostawie wody w miejscowościach: Wąsice, Szum, Gierałcice, Wierzchy w dniu 30.11.2023 r.

 Wołczyn, 27.11.2023 r.   OGŁOSZENIE   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje, że w związku z prowadzonymi robotami rozbudowy sieci wodociągowej w m. Brynica – Kołoczek w dniu 30.11.2023 r. (czwartek) w godzinach 09:00 – 13:00 w miejscowościach: Wąsice, Szum, Gierałcice oraz Wierzchy nastąpi przerwa w dostawie wody. Możliwe jest pogorszenie […]

Więcej »

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie od 1993 roku realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn, a także wykonuje usługi dodatkowe dla osób prawnych i fizycznych.

Początkowo od 1 stycznia 1993 r. do 30 września 2001 r. zakład działał jako jednostka budżetowa, a następnie jako zakład budżetowy. W maju 2004 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZWiK Spółka z o.o. Powstała Spółka jest w 100% własnością gminy i realizuje jej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jako następca prawny zakładu budżetowego.

Obecnie Spółka eksploatuje pięć ujęć wody w Brzezinkach, Wierzbicy, Markotowie, Szymonkowie i w Krzywiczynach o łącznej wydajności ok. Qśrd 2.500 m3/d, dwie przepompownie strefowe wody w Skałągach oraz Brynicy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Eksploatujemy również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wołczynie o dopływie średniodobowym ok. Qśrd 900 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta Wołczyna oraz wsi: Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna.

Spółka nasza zaopatruje w wodę 99% mieszkańców gminy poprzez sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe. Natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta około 65% ludności. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wołczynie poprzez układ rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz 18 tłoczni i przepompowni w Wołczynie, Brzezinkach, Gierałcicach, Ligocie Wołczyńskiej oraz Wierzbicy Górnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został wyróżniony w IV edycji konkursu Gepardy Biznesu organizowanej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie.

Firma otrzymała również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej:

certyfikat2012small

certyfikat2011small

 

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI mgr inż. MARIUSZ PIEŃKOWSKI
PROKURENT mgr inż. MAREK HOC
PROKURENT mgr MAGDALENA DEREŃ