Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu i wyborze najkorzystniejszej oferty

Wołczyn, 16.10.2014 r.

Numer sprawy 1/2014

ZAWIADOMIENIE

O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU I WYBORZE OFERTY

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki”

Zgodnie z dyspozycją art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego i dokonania wyboru wykonawcy zadania.

 

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy , którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w ramach ustalonego kryterium tj. firmie:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej
i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.
ul. Południowa 1
56-400 Oleśnica

W postępowaniu złożono 6 ofert.

1. Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o., Południowa 1, 56-400 Oleśnica. Cena brutto – 4 154 416,11 zł.

2. P.P.U.H. PAGA-PRO Sp. z o.o., ul. Piastowska 16, 47-303 Krapkowice. Cena brutto – 6 061 937,72 zł.

3. PPHU EKO-KAN-GAZ Jan Tokarski, Karski ul. Akacjowa 10, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2. Cena brutto – 5 575 572,58 zł.

4. Merbed Sp. z o.o., ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Cena brutto – 6 747 018,45 zł.

5. Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD Anna Stryczek-Janicka, ul. Kępska 10, 45-129 Opole. Cena brutto – 5 024 154,20 zł.

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elgrunt Marian Mielewczyk, ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia. Cena brutto – 5 412 000,00 zł.


Żaden Wykonawca nie został wykluczony oraz żadna z ofert nie została odrzucona.

Dyrektor Spółki – Prezes Zarządu

Mariusz Pieńkowski