Przetargi

Poniżej lista odnośników do przetargów prowadzonych przez ZWIK Sp. z o.o. w Wołczynie:   Przetarg na zakup urządzenia ssąco-płuczącego na podwoziu samochodowym Przetarg na system zarządzania typu SCADA Przetarg na nadzór inwestorski – budowa kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki Przetarg na […]

Więcej »

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki

Wołczyn, dnia 15.09.2014r. Numer sprawy: 1/2014 OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki”

Więcej »

Ogłoszenie o przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny

Ogłoszenie nr 22881 – 2017 z dnia 2017-02-09 r. Wołczyn: Budowa kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak Nazwa projektu lub programu Uporządkowanie gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy […]

Więcej »

Ogłoszenie o przetargu na dokumentacje

Wołczyn, dnia 5.11.2014r.   Numer sprawy: 4/2014       OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przygotowanie dokumentacji dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”

Więcej »