Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniżej informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty w postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny”

Informacja o wyborze oferty