Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Wołczyn, dn. 09.05.2013 r. Numer sprawy 1/2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A” ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. […]

Więcej »

Informacja z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej m. Krzywiczyny”

Więcej »

Odpowiedź na pytanie 2 stycznia

Wołczyn, 7.01.2015 r. Strona internetowa Zamawiającego Numer sprawy 7/2014 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przygotowanie dokumentacji dla uporządkowania gospodarki kanalizacyjnej w aglomeracji Wołczyn”. W związku z zapytaniem z dnia 2.01.2015 r. Zamawiający na postawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. […]

Więcej »

Odpowiedź na pytanie 30 wrzesień 2014 (2)

Wołczyn, 30.09.2014r. Strona internetowa Zamawiającego Numer sprawy 1/2014 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki”. W związku z zapytaniem z dnia 30.09.2014r. Zamawiający na postawie art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 […]

Więcej »

Ogłoszenie o przetargu: Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII A

ARCHIWUM Wołczyn, dnia 15.04.2013 r.   Numer sprawy: 1/2013   OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz późniejsze zmiany) zawiadamiam o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozpoznanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód termalnych Wołczyn VII […]

Więcej »