OGŁOSZENIE z dnia 23.05.2023 r.

  Wołczyn, 23.05.2023 r.   OGŁOSZENIE   Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniu 24.05.2023 r. w godzinach 8:30-13:00 na terenie miejscowości Świniary Wielkie prowadzone będą prace związane z instalacją sieci wodno-kanalizacyjnej. W związku z powyższym nastąpi przerwa w dostawie wody. Po przywróceniu dostaw wody możliwe jest pogorszenie jej jakości.   Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.

Więcej »

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie ogłasza, że od dnia 01.02.2023 r. nie będzie przyjmować opłat za śmieci przez inkasentów oraz w kasie ZWiK Sp. z o.o.

Więcej »

Przypomnienie o konieczności zabezpieczenia instalacji i wodomierza

Wołczyn, 07.11.2022 r. PRZYPOMINAMY Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie przypomina swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej jak również wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować niekontrolowany wyciek wody, co może skutkować przerwami w […]

Więcej »

Prośba o racjonalne wykorzystywanie wody

Wołczyn, 20.06.2022 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie zwraca się do mieszkańców Gminy Wołczyn o racjonalne użytkowanie wody pobieranej z sieci wodociągowej. Obserwowany obecnie wzrost temperatur, prognozowany jest na dłuższy okres co wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody zarówno do celów konsumpcyjnych jak i pozostałych. Aktualnie nasza Spółka w pełnym zakresie […]

Więcej »

Dzień Pracownika Komunalnego 2022

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie za codzienną, sumienną pracę wykonywaną bez względu na wszelkie trudności. Dziękuję za poświęcenie, zaangażowanie i sumienność, które pozwoliły nam zrealizować wspólnie wiele zadań. Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego życzę Wam zdrowia, pomyślności i sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Mariusz Pieńkowski Dyrektor Spółki

Więcej »

Taryfa 2021-2024

Informujemy, że w zakładce Cennik dostępne są informacje dotyczące nowej taryfy obowiązującej od 05.08.2021 r.

Więcej »

KOMUNIKAT W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo W związku z toczącym się postępowaniem przed PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są aktualne do czasu ogłoszenia nowej taryfy przez PGWWP w Gliwicach. O zmianie niezwłocznie poinformujemy.

Więcej »

DZIEŃ PRACOWNIKA KOMUNALNEGO

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie za codzienną, sumienną pracę wykonywaną bez względu na wszelkie trudności – również te obecne. Dziękuję za poświęcenie, zaangażowanie i sumienność, które pozwoliły nam zrealizować wspólnie wiele zadań. Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej pracowaliście nieprzerwanie zapewniając mieszkańcom naszej Gminy ciągłość świadczonych usług. Bardzo Wam za to dziękuję. […]

Więcej »

O nas

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wołczynie od 1993 roku realizuje zadania własne gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn, a także wykonuje usługi dodatkowe dla osób prawnych i fizycznych.

Początkowo od 1 stycznia 1993 r. do 30 września 2001 r. zakład działał jako jednostka budżetowa, a następnie jako zakład budżetowy. W maju 2004 r. zakład budżetowy został przekształcony w spółkę prawa handlowego pod nazwą ZWiK Spółka z o.o. Powstała Spółka jest w 100% własnością gminy i realizuje jej zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej jako następca prawny zakładu budżetowego.

Obecnie Spółka eksploatuje pięć ujęć wody w Brzezinkach, Wierzbicy, Markotowie, Szymonkowie i w Krzywiczynach o łącznej wydajności ok. Qśrd 2.500 m3/d, dwie przepompownie strefowe wody w Skałągach oraz Brynicy, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w sieci wodociągowej. Eksploatujemy również mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w Wołczynie o dopływie średniodobowym ok. Qśrd 900 m3/d. Do oczyszczalni dopływają ścieki z miasta Wołczyna oraz wsi: Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska i Wierzbica Górna.

Spółka nasza zaopatruje w wodę 99% mieszkańców gminy poprzez sieć wodociągową i przyłącza wodociągowe. Natomiast z usług kanalizacyjnych korzysta około 65% ludności. Ścieki doprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Wołczynie poprzez układ rurociągów ciśnieniowych i grawitacyjnych oraz 18 tłoczni i przepompowni w Wołczynie, Brzezinkach, Gierałcicach, Ligocie Wołczyńskiej oraz Wierzbicy Górnej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. został wyróżniony w IV edycji konkursu Gepardy Biznesu organizowanej przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie.

Firma otrzymała również Certyfikat Wiarygodności Biznesowej:

certyfikat2012small

certyfikat2011small

 

PREZES ZARZĄDU – DYREKTOR SPÓŁKI mgr inż. MARIUSZ PIEŃKOWSKI
PROKURENT mgr inż. MAREK HOC
PROKURENT inż. BARTOSZ KANIOWICZ