Ogłoszenie – prace serwisowe w m. Gierałcice

 

OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie informuje, że w okresie
od 06.05.2024 r. do 29.05.2024 r. będzie prowadził prace serwisowe przydomowych przepompowni ścieków w m. Gierałcice.

Zwracamy się z prośbą o zapewnienie dostępu do przydomowych przepompowni ścieków.