Przypomnienie o konieczności zabezpieczenia instalacji i wodomierza

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie zwraca się do wszystkich naszych odbiorców
o zabezpieczenie posiadanych urządzeń pomiarowych – wodomierzy przed ujemnym wpływem niskich temperatur.