Apel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie z dnia 14.06.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy

 

Od kilku sezonów w Polsce panuje susza hydrologiczna. Utrzymujący się obecnie okres bezdeszczowy oraz znaczny wzrost temperatur powoduje zwiększenie zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowych.

Zakład nasz obecnie w pełni pokrywa zapotrzebowanie na wodę, nie występują jej braki oraz przerwy w dostawach wody. Występować mogą jedynie okresowe spadki ciśnienia spowodowane zwiększonym jej zużyciem.

Nie chcielibyśmy narażać mieszkańców Gminy Wołczyn na dyskomfort spowodowany znacznym obniżeniem ciśnienia w sieci wodociągowej oraz przerwami w dostawach wody. Dlatego też apelujemy o racjonalne i oszczędne zużycie wody.

Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji i dziękujemy za wyrozumiałość.