OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołczynie ogłasza,

że od dnia 01.02.2023 r.

nie będzie przyjmować opłat za śmieci

przez inkasentów oraz w kasie ZWiK Sp. z o.o.