Przypomnienie o konieczności zabezpieczenia instalacji i wodomierza

Wołczyn, 07.11.2022 r.

PRZYPOMINAMY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie przypomina swoim
odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji wodociągowej jak również
wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Brak właściwego
zabezpieczenia może skutkować zamarznięciem wody na przyłączu lub tzw. „rozsadzeniem” wodomierza przez lód, a w efekcie spowodować
niekontrolowany wyciek wody, co może skutkować przerwami w jej dostawie.