Prośba o racjonalne wykorzystywanie wody

Wołczyn, 20.06.2022 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie zwraca się do mieszkańców Gminy Wołczyn o racjonalne użytkowanie wody pobieranej z sieci wodociągowej.
Obserwowany obecnie wzrost temperatur, prognozowany jest na dłuższy okres co wiąże się ze zwiększonym zużyciem wody zarówno do celów konsumpcyjnych jak i pozostałych.
Aktualnie nasza Spółka w pełnym zakresie pokrywa zapotrzebowanie na wodę. Nie występują jej braki, mogą występować jedynie okresowe spadki ciśnienia spowodowane zwiększonym zużyciem wody.
Od kilku sezonów w Polsce trwa susza hydrologiczna, powodująca uszczuplenie zasobów wodnych.
Dlatego apelujemy o rozważne wykorzystywanie wody.