KOMUNIKAT W SPRAWIE CEN WODY I ŚCIEKÓW

Szanowni Państwo

W związku z toczącym się postępowaniem przed PGW Wody Polskie
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków są aktualne do czasu ogłoszenia nowej taryfy przez PGWWP w Gliwicach. O zmianie niezwłocznie poinformujemy.