Ogłoszenie – 14.06.2022 r.

Wołczyn, dnia 09.06.2022 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Wołczynie informuje,
że w dniu  14.06.2022 r.
w godzinach 8:00-10:00,
mogą nastąpić przerwy w dostawie wody
w związku z koniecznością przeprowadzenia
prac modernizacyjnych na stacji uzdatniania wody.

Możliwy spadek ciśnienia oraz pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.