Konserwacja przydomowych przepompowni ścieków w m. Gierałcice

Wołczyn, dnia 06.09.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Wołczynie informuje,
że w dniach 06.09.2021 r. – 30.09.2021 r.
w miejscowości Gierałcice
będą prowadzone prace konserwacyjne przydomowych przepompowni ścieków.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą
o umożliwienie dostępu do przydomowych przepompowni.