Ogłoszenie – wymiana wodomierzy 08-12.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo,

Wychodząc wobec oczekiwaniom osób pracujących informujemy, że w dniach 08-12.03.2021 r. na terenie miasta Wołczyn przeprowadzona zostanie wymiana wodomierzy głównych
w godzinach 15:00-20:00.

W związku z powyższym prosimy o przygotowanie łatwego dostępu do wodomierza oraz aby w podanym wyżej terminie w lokalu przebywała osoba pełnoletnia.

Prace związane z wymianą wodomierzy polegają na krótkiej wizycie pracowników Spółki, dlatego prosimy o zrozumienie i udostępnienie lokali mieszkalnych w celu wykonania niezbędnych czynności eksploatacyjnych.

Istnieje możliwość ustalenia dogodnego terminu pod numerem telefonu:

77/ 418-84-58.