Oszczędzajmy wodę

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Wołczyn,

Klienci ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie

 

Zwracamy się z prośbą o racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowych.

 

Za nami kolejna ciepła zima, z minimalną ilością opadów atmosferycznych, co ma ścisły związek z zasilaniem zasobów wodnych, które eksploatujemy.

Obecnie woda dostarczana jest w odpowiednich ilościach i bez zakłóceń, nie występują jej braki, mamy nadzieję, że taki stan utrzyma się w najbliższym okresie.

Prognozy ekspertów nie są jednak optymistyczne. W całej Polsce panuje susza hydrologiczna. Powoli, ale niestety systematycznie obniża się poziom wód gruntowych.

Apelujemy więc do wszystkich klientów i użytkowników sieci wodociągowych
o racjonalne korzystanie z wody.

Ujęcia wody mają odpowiednią wydajność i wody nie powinno zabraknąć, jednakże skokowe oraz wysokie dobowe zużycia zwiększają ryzyko awaryjności urządzeń.

Celem naszego apelu jest troska o zapewnienie ciągłości dostaw wody oraz swobodnego  jej dostępu dla wszystkich mieszkańców.

Zwracamy się również o rozsądne korzystanie z kanalizacji i nie wrzucanie tam rzeczy, które nie powinny się tam znaleźć, np. ręczników papierowych, chusteczek nawilżanych, patyczków higienicznych, maseczek, itp., co niestety zdarza się często.

Prosimy o zrozumienie, solidarność i poczucie obowiązku oszczędzania wody i jej racjonalnego wykorzystania oraz odpowiedzialnego korzystania z kanalizacji.

 

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki

Mariusz Pieńkowski