Ważny komunikat

Wołczyn, 12.06.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wołczynie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do odbiorców wody o ograniczenie jej zużycia jedynie do celów bytowych.
Prosimy o nie podlewanie trawników, terenów zielonych itp.
Sytuacja spowodowana jest panującymi obecnie warunkami atmosferycznymi i związanym z tym obniżeniem zwierciadła wody w studniach głębinowych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją mogą występować okresowe spadki ciśnienia wody.